Polityka prywatności

Niniejszy dokument zawiera informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plików cookies związanych z korzystaniem ze strony agumama.pl
Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Jezierska właścicielka bloga agumama.pl.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z poniższą polityką prywatności i wykorzystania plików cookies, możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mail: agnieszka@agumama.pl

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

Swoje dane osobowe zawsze podajesz dobrowolnie czy to w celu dodania komentarza pod artykułem, czy kontaktu ze mną za pomocą poczty e-mail. Podane dane są niezbędne do tego, aby dodać komentarz lub nawiązać kontakt za pomocą formularza kontaktowego.
Gwarantuję Ci, że wszelkie podawane przez ciebie dane osobowe są należycie zabezpieczone i zostały w stosunku do nich podjęte działania zapewniające brak dostępu przez osoby nieupoważnione. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Komu powierzam przetwarzanie danych osobowych.

Poniższe podmioty są jedynymi, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych:

Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych, gwarantują ich należyte zabezpieczenie i ochronę zgodne z wymogami obowiązujących przepisów.

Komentarze na blogu

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz mi swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z którego wykorzystaniem dodałeś komentarz.
Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane w bazie mojego systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane te zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu bloga.
Dane do systemu Disqus trafiają na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus, na podstawie którego możesz korzystać z systemu Disqus. O celach i czasie przetwarzania danych w systemie decyduje sam Disqus.
Nie mam wpływu na cele, jak i czas przetwarzania danych przez system Disqus.
Publikując komentarz na blogu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu publikacji komentarza. Dane takie jak imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe będą publicznie dostępne przy Twoim komentarzu.

Konkursy

Jeśli w konkursie na blogu wymagane są dane osobowe, to wykorzystywane są jedynie w celach związanych z konkursem. Po jego zakończeniu wszystkie dane osobowe są przeze mnie usuwane.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której konkurs polega na dodaniu komentarzu na blogu — w tej sytuacji patrz na postanowienia dotyczące komentarzy.

Kontakt za pomocą poczty elektronicznej

Wiadomości, które do mnie wysyłasz, korzystając z poczty elektronicznej, zawierają Twój adres mailowy, jako nadawcy wiadomości. Treść wiadomości może zawierać także Twoje inne dane osobowe. Wysyłając wiadomość do mnie, wyrażasz jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie. Dane, które przekazujesz, przez wiadomość e-mail, są przechowywane na serwerze skrzynki pocztowej i wykorzystywane są jedynie w celu kontaktu z Tobą.

Pliki cookies i technologie śledzące

Strona agumama.pl wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci jak najlepsze możliwości korzystanie z niej.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Dzięki cookies mogę:

Zgoda na cookies

Dobrowolną zgodę na wykorzystywanie plików cookies wyrażasz przy pierwszym kontakcie ze stroną agumama.pl
Zgoda następuje poprzez zaakceptowanie informacji, która jest wyświetlona na urządzeniu, za pomocą którego korzystasz ze strony agumama.pl
Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies Twojej przeglądarki. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.
Pliki cookies dzielą się na własne oraz pochodzące od stron trzecich.
Własne pliki cookies wykorzystywane są do prawidłowego działania strony.

Cookies stron trzecich wykorzystywane są przez:

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane do Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Moje kanały social media

Zawsze będziesz na bieżąco.

Close