Jak zrzec się spadku w imieniu dziecka

Gdy umiera ktoś bliski, zawsze trudno się z tą wiadomością pogodzić i z niej otrząsnąć. Gdy umiera „czarna owca” w rodzinie, ktoś, kto dawno z rodzinnego życia się wypisał, wiadomość o śmierci bywa zdumiewająca, taka trudna do przetrawienia. W obu przypadkach, pomimo fali różnych emocji i uczuć, należy zorientować się w koniecznych do uregulowania formalnościach. Jedną z takich formalności jest przyjęcie bądź odrzucenie spadku.

Rok temu przeszliśmy całą drogę zrzeczenia się spadku w imieniu dzieci. Teraz będziemy musieli przejść ją jeszcze raz. Zatem wszystkie informacje, którymi się z Tobą dzielę są aktualne, prawdziwe i oparte o moje doświadczenia. Jak odrzucić spadek za małoletnie dziecko?

Terminy

Bardzo ważne jest ich dotrzymanie, ponieważ po przekroczeniu ustawowych terminów spadek uznaje się za przyjęty, w tym długi po zmarłym.

Spadkobierca, czyli w naszym wypadku rodzic dziecka, ma na odrzucenie spadku w swoim imieniu 6 miesięcy od momentu, gdy dowie się o śmierci krewnego (polecony ze szpitala, list z sądu, wiadomość od rodziny). Może to zrobić u notariusza lub składając wniosek do sądu. Gdy postanowienie sądu w tej sprawie się uprawomocni, zaczyna biec termin 6 miesięcy na zrzeczenie się spadku w imieniu małoletniego.

W przypadku dziecka najpierw należy złożyć wniosek do Sądu Rodzinnego. Do czasu uprawomocnienia wyroku tego sądu, termin ulega wstrzymaniu.

W moim przypadku trwało to około 2 miesiące. Wniosek złożony z końcem maja. Rozprawa odbyła się pod koniec lipca. + czas na uprawomocnienie wyroku sądu.

Następnie, należy przejść przez właściwą procedurę by odrzucić spadek za małoletnie dziecko albo składając wniosek w Sądzie Cywilnym, albo u notariusza. Dotrzymując 6-miesięcznego terminu.

Etap 1 – Sąd Rodzinny

W bardzo dużym skrócie, polskie prawo wyróżnia czynność zwykłego zarządu oraz czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka. I odrzucenie spadku w imieniu małoletniego jest właśnie taką czynnością, przekraczającą zwykły zarząd.

Nim formalnie odrzucimy spadek w imieniu dziecka, musi na to wyrazić zgodę sąd rodzinny. Wniosek (na końcu artykułu do pobrania) składa rodzic w Sądzie Rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka (nie zameldowania, chyba, że są tożsame).

Konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej (znaczek skarbowy) w wysokości 40 pln. Jeżeli masz więcej dzieci, umieść je na jednym wniosku. W przeciwnym przypadku, za każdy wniosek będzie pobrana opłata skarbowa.

Większość sądów przy tej procedurze wymaga ustanowienia kuratora dla dziecka. Kogoś, kto potwierdzi przed sądem, że rodzice nie działają na niekorzyść małoletniego. W moim wniosku powołanie kuratora jest zawarte, ale przed sąd wezwani zostaliśmy tylko my – rodzice i nasze wyjaśnienia sądowi wystarczyły. Kurator nie był wzywany.

Kuratorem nie może być żaden z rodziców. Lepiej jest powołać swojego np. babcię, dziadka bo za kuratora z urzędu będziemy musieli zapłacić.

Gdy na rozprawie sąd wyda wyrok, warto przed wyjściem z sądu złożyć w sekretariacie wniosek o wydanie odpisu tego wyroku. Będzie potrzebny w kolejnym kroku. We wniosku zaznacz czy wyrok dobierzesz osobiście, czy ma być wysłany do Ciebie pocztą.

Na uprawomocnienie wyroku czekaliśmy 21 dni.

Etap 2 – Sąd Cywilny

Gdy tylko Sąd Rodzinny wyda decyzję, znów zaczyna biec ustawowy termin na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Mając prawomocny wyrok sądu, trzeba dokończyć procedurę, kierując wniosek do Sądu Cywilnego. My na rozprawę czekaliśmy kilka tygodni, około 3-4. To zależy od stopnia obłożenia danego sądu. Rozprawa trwała kilka minut. Sąd wydał wyrok pozytywny.

Na uprawomocnienie wyroku czekaliśmy 21 dni.

Lub Notariusz

Gdy jest już prawomocna decyzja Sądu Rodzinnego, formalne zrzeczenie się spadku w imieniu małoletniego można przeprowadzić u notariusza. Procedura się upraszcza bo pozostałe czynności wykonuje w imieniu rodzica notariusz. Należy tylko wcześniej skontaktować się z Kancelarią, przekazać dokumenty sprawy do oceny formalnej i zgłosić się w umówionym terminie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty) oraz dokumentami: akty urodzenia dzieci, odpis aktu zgonu, wyrok sądu rodzinnego tj. zgoda na odrzucenie spadku w imieniu dziecka.

Cena procedury u notariusza to 61,50 brutto za oświadczenie (za 1 dziecko) + koszt wypisów Aktu Notarialnego (około 6 pln / stronę aktu).

Koszt jest porównywalny do procedury w sądzie. Oszczędzasz czas.

Przydatne dokumenty i opłaty

Na poszczególnych etapach procedury zrzeczenia się spadku w imieniu małoletniego będziesz potrzebować pewnych dokumentów. Najlepiej mieć je przygotowane wcześniej, żeby uniknąć stresu, nerwowego załatwiania czy nagłych podróży do innego miasta. Dlatego w tym podsumowaniu znajdziesz ich wykaz oraz ilość, w jakiej trzeba je będzie złożyć.

–> Wniosek do Sądu Rodzinnego o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wraz z kopią, na której sekretariat pokwituje odbiór –> POBIERZ WZÓR

–> Wniosek do Sądu Cywilnego wraz z kopią, na której sekretariat pokwituje odbiór –>POBIERZ WZÓR

–> Odpis skrócony Aktu Zgonu – 22 pln – potrzebne 2 egz (Etap 1 i Etap 2)

–> Odpis skrócony Aktu Urodzenia dziecka – 22 pln – potrzebne 2 egz (Etap 1 i Etap 2)

–> Wyrok Sądu Cywilnego – odrzucenie spadku przez rodzica dziecka – 6 pln / stronę

–> Wyrok Sądu Rodzinnego – pozwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – 6 pln / stronę

–> Opłata sądowa – znaczki sądowe – to koszt 40 pln za każdy wniosek (1x w Sądzie Rodzinnym i x liczba dzieci w Sądzie Cywilnym).

Moje kanały social media

Zawsze będziesz na bieżąco.

Close